Als je cv-ketel lekt, is het tegenwoordig helaas niet altijd meer makkelijk zelf op te lossen. Vaak is het slimmer om een erkend installateur in te schakelen, voordat jij de situatie alleen maar erger maakt. Wat we wel zelf kunnen doen, is uitzoeken of er vermoedelijk sprake is van een lekkage van de cv-ketel. Een lekkage kan er namelijk niet alleen voor zorgen dat de verwarming het niet meer doet, maar ook dat je waterschade krijgt. Is het daarentegen een gaslek, dan kan het ook nog eens erg gevaarlijk zijn.

Heb je een lekkende cv-ketel?

Staat bij jou de verwarming maximaal open, maar krijg jij jouw huis nog niet goed warm? Dan kan er sprake zijn van een lekkage in de cv-ketel. Dit is ook vaak te herkennen aan het gebrek aan warm water wat uit de kraan komt. Iedere loodgieter zal jou aanraden om dan ook jaarlijks de ketel bij te vullen, zodat het de juiste druk blijft behouden. (Een druk van 1,5 tot 2 Bar is goed!) Heb jij een oude ketel? Vul hem dan twee keer per jaar bij.

Zorg bij het vullen van de ketel, dat je meer tussen de 2 Bar aan zit. Ontlucht dan ook direct even de verwarming. Zie je dat de druk na een maand al flink is gezakt? Dan is de kans groot dat er een lekkage is. Het kan dan om een lekkage van de ketel gaan, maar ook om een lek bij een radiator. Het is vervolgens dan ook erg slim om iedere verwarming langs te gaan om te checken op lekkages.

Een druppelende cv-ketel
Hoor jij nu om de paar tellen een druppel vallen in de buurt van de cv-ketel en is er aanslag te zien op of rondom de ontluchter? Dan kan het maar net zo goed zijn dat de onderkant van de ketel lekt. In deze gevallen zit het probleem meestal in de ontluchter en is die defect. Dit komt vaak voor naarmate zulke apparaten ouder worden.

Overige mogelijke oorzaken

Als de cv-ketel lekt, hoeft het niet altijd te betekenen dat het probleem bij de ontluchter zichtbaar is. Zo kan bijvoorbeeld het expansievat een kapotte slang hebben, waardoor er steeds meer water vrijkomt. Een andere mogelijkheid is dat de vulkraan gewoon niet helemaal dichtgedraaid blijkt te zijn of dat deze last heeft van slijtage. In dat laatste geval moet de vulkraan worden vervangen.

Het kan ook zijn dat er een koppeling in de cv-ketel kapot is of niet goed vast zit. Vaak zie je dan een groene aanslag of roestvorming. Wat natuurlijk logisch is als er sprake is van contact met water. In dit geval kan het aandraaien van de koppeling soms al genoeg zijn. Als dat niet werkt moet de koppeling vermoedelijk worden vervangen. Ten slotte kan er ook nog sprake zijn van een lek door condenswater. Normaal verlaat condenswater de ketel door middel van een afvoerbuis, maar als deze verstopt is kan het condenswater niet weg. En dan onstaat er een lek.

Uiteindelijk is een lekkende cv-ketel niet direct gevaarlijk. Alleen als je er niets aan laat doen, kan dit zorgen voor waterschade en verlies van water. Daarnaast kan het zeker wel gevaarlijk worden als er door de waterschade water in contact komt met elektriciteit. In dat geval kan er kortsluiting – en daardoor dus brand – ontstaan.

een lekkage aan de cv-ketel

Wat te doen bij een gaslek

Heb je een vermoeden van een gaslek of weet je al dat het een gaslek is? Pas dan goed op en gebruik geen vuur in huis. Geen sigaret of even wat wierook aansteken dus! Pas ook op met elektriciteit. Vonkjes vanuit een stopcontact kunnen bijvoorbeeld al voor een explosie zorgen. Sluit bij een gaslek, ook bij een vermoeden, de hoofdgaskraan dicht. De hoofdgaskraan zit meestal vlak voor de gasmeter. In veel huizen zit dit in de meterkast, maar het kan ook bijvoorbeeld in de trapkast zitten. De kraan staat open als de uiteinden van de kraan gelijk met de leiding staan. De kraan is dicht als je de kraan draait zodat de uiteinden haaks op de leiding staan. Altijd slim: Open de ramen en deuren zodat eventueel gas weg kan.

Hoe kan je een gaslek herkennen?
Als er sprake is van een groter gaslek, dan hoor je vaak een sissend geluid en/ of een aparte geur in het huis. In Nederland voegen ze namelijk een geur toe aan het aardgas, aangezien het van nature geurloos is. Ook de leiding kan mogelijk verkleuren in de situatie van een lek. En dan is uiteindelijk een plotselinge torenhoge gasrekening altijd een goede indicator dat er iets niet pluis is… Alleen een gaslek is niet altijd zo goed waar te nemen. Zeker als het gaat om een goed geventileerde ruimte. Het kan ook om een klein gaslek gaan. Je kunt zelf zien of er sprake is van een gaslek door de gasleiding in te smeren met een sopje van afwasmiddel en water. Is er een gaslek? Dan komen er bubbeltjes in het sop.

Een gaslek?: Bel dan het gratis nationale storingsnummer 0800-9009 voor het melden van het lek. Dan komt dit ook door bij je netbeheerder. Is er sprake van een hele gevaarlijke situatie waar direct hulp bij nodig is? Bel dan 112.

Lekkages aanpakken

Als je een slecht onderhouden cv-ketel hebt en er een lek ontstaat, kan er bij een te hoge waterdruk in het expansievat hete rookgas gaan lekken. In dat geval kan het vat ontploffen. We hebben laten zien hoe je mogelijke lekken kunt opsporen. Hoewel er nog genoeg andere mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld drukverlies door een lekkende leiding ergens anders. Vanwege de gevaren van het zelf doen, mag je zelf geen werkzaamheden verrichten aan een cv-ketel. Zoals ook gecommuniceerd wordt door de overheid: ‘ Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties.’.

Tip: Loodgieter Rotterdam gezocht? Klik dan hier!